Oświadczenie autorów

 Prosimy autorów artykułów o wypełnienie poniższego oświadczenia i odesłanie go do redakcji.

oświadczenie