Prenumerata

Prenumeratę kwartalnika „Spajanie materiałów konstrukcyjnych” można rozpocząć w dowolnym momencie. Cena jednego egzemplarza wynosi 10 PLN, natomiast prenumeraty rocznej – 40 PLN (ceny zawierają 8% VAT). Koszty przesyłki pokrywa wydawca.
Aby rozpocząć prenumeratę należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto:

Wydawca: HMR-TRANS Sp. z o.o.
51-354 Wrocław, ul. Litewska 20/120
Credit Agricole Bank Polska SA nr konta 72 1940 1076 3051 4335 0000 0000

Po wpłynięciu na konto wydawcy należnej kwoty lub po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty zamówione egzemplarze zostaną wysłane (lub będą wysyłane sukcesywnie po każdym wydaniu). Jednocześnie prosimy o podanie Państwa danych potrzebnych do wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz adresu, na jaki wysyłać zamówione egzemplarze.

Informacje na temat prenumeraty można uzyskać pod numerem: tel. (71) 792 23 13
lub e-mail:  
prenumerata@hmr-trans.pl

Uprzejmie informujemy, że prenumeratę oprócz naszej redakcji przyjmują także: RUCH S.A., KOLPORTER S.A., GARMOND PRESS S.A. i SIGMA-NOT Sp. z o.o.