Kontakt

Redakcja kwartalnika "Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych"

Adres redakcji:
51-354 Wrocław, ul. Litewska 20/120
tel. 71 792 23 13
tel./fax 71 792 23 12

Redaktor naczelna: Ewa Górna
tel. 71 792 23 13
tel. kom. 604292345