Rada naukowo-techniczna

prof. dr hab. in¿. Andrzej Klimpel (Politechnika ¦l±ska) – przewodnicz±cy
dr in¿. Janusz Adamiec (Politechnika ¦l±ska)
in¿. Kazimierz Adamus (MEXPOL Sp. z o.o. w Opolu)
in¿. Marek Bry¶ (CASTOLIN POLSKA)
mgr in¿. Roman Burgiel (BART)
mgr in¿. Tadeusz Eckert (ECKERT)
dr in¿. Piotr Jasiulek
prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolasa (Polska Izba Spawalnicza)
prof. dr hab. in¿. Tadeusz £agoda (Politechnika Opolska)
in¿. Piotr Malczewski (ORBIMATIC GmbH)
dr in¿. Andrzej Nowak (Politechnika Opolska)
dr in¿. Hubert Papkala
mgr in¿. Robert Pyka (RYWAL-RHC)
dr hab. in¿. Andrzej Pusz (Politechnika ¦l±ska)
mgr in¿. Marek Saperski (Biuro Techniki Spawalniczej BM)
prof. dr hab. in¿. Jacek Senkara (Politechnika Warszawska)
mgr in¿. Andrzej Siennicki (CLOOS POLSKA)
mgr in¿. Jacek Stefaniak (LINCOLN ELECTRIC BESTER)
dr hab. in¿. Andrzej Szymañski (Politechnika ¦l±ska)
dr in¿. Tomasz Szulc (Politechnika Wroc³awska)
prof. dr hab. in¿. Edmund Tasak (Akademia Górniczo-Hutnicza)
mgr in¿. Jan Urbanowicz (Transportowy Dozór Techniczny)
mgr in¿. Krzysztof Wojtal (ASweld)
mgr in¿. Andrzej Wo¼niak (POMET WRONKI)

Wszystkie artyku³y redakcyjne s± recenzowane.