Kontakt

Redakcja kwartalnika "Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze"

Adres redakcji:
51-354 Wrocław, ul. Litewska 20/120
tel./fax: (71) 792 23 12
transport@hmr-trans.pl
www.hmr-trans.pl

Redaktor naczelny: Mariusz Makulski
tel./fax: (71) 792 23 12
tel. kom. 606 99 22 24
e-mail:
m.makulski@hmr-trans.pl