Czasopisma

Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o. z Wrocławia w drugiej połowie 2008 roku rozpoczęło wydawanie dwóch czasopism naukowo-technicznych: "Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze" oraz "Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych".