Prenumerata

Prenumeratę kwartalnika „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” można rozpocząć w dowolnym momencie. Cena jednego egzemplarza wynosi 15 PLN, natomiast prenumeraty rocznej – 60 PLN (ceny zawierają 8% VAT). Koszty przesyłki pokrywa wydawca. Po wpłynięciu na konto wydawcy należnej kwoty lub po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty faktura VAT zostanie wystawiona, a zamówione egzemplarze wysłane. Jednocześnie prosimy o podanie Państwa danych potrzebnych do wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz pełnego adresu wysyłkowego.

Wydawca: HMR-TRANS Sp. z o.o.
51-354 Wrocław, ul. Litewska 20/120

Credit Agricole Bank Polska SA nr konta  72 1940 1076 3051 4335 0000 0000

Informacje na temat prenumeraty można uzyskać pod numerem: tel./fax (71) 792 23 12
lub e-mail:  prenumerata@hmr-trans.pl.
Uprzejmie informujemy, że prenumeratę oprócz naszej redakcji przyjmują także: RUCH S.A., KOLPORTER S.A., GARMOND PRESS S.A. i SIGMA-NOT Sp. z o.o.